Twitter

Autorijlessen

Ga direct naar:Pakketten, Theorie, SimulatorPraktijk, AutomaatSpoedcursusProef Begeleid Rijden

Het rijbewijs halen. Dat wil toch bijna iedereen?! Logisch, want het rijbewijs vergroot de bewegingsmogelijkheden; bijvoorbeeld om te reizen of om een baan te krijgen. Met het autorijbewijs mag je bovendien niet alleen personenauto's besturen, maar ook bestelauto's. Sinds de invoering van het Begeleid Rijden (2toDrive) mag je al vanaf zestien en een halfjaar oud beginnen met lessen. Uiteraard kun je op elke gewenste leeftijd boven de 16,5 starten met het volgen van rijlessen.

Het behalen van het autorijbewijs gaat in twee of drie stappen:

Theorie

Allereerst is er een theoretisch gedeelte. Voor het behalen van je autorijbewijs, heb je een theoriecertificaat nodig. Eén keer per maand verzorgen wij een theoriecursus. Data van geplande cursussen staan in onze agenda. De cursus bestaat uit zes lesavonden gedurende twee weken. Deze lessen worden gegeven op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De kosten voor deze cursus kunt u hier vinden. Ook als je elders de praktijklessen volgt is het mogelijk om deel te nemen aan de theoriecursus.

Theorieboeken en oefencd-roms zijn verkrijgbaar bij de rijschool of bestel ze in de webshop, daar vindt u ook de online pakketten. 

Praktijk

Heb je het theoriecertificaat op zak, dan staat niets je meer in de weg om naar het praktijkexamen toe te werken.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het volgen van rijlessen. Zo kun je één keer per week een les inplannen tot aan het examen, maar ook meerdere lessen per week behoort tot de opties. Zelfs een snelcursus is in overleg mogelijk, wanneer je dit op tijd aangeeft.

Je kunt kiezen uit diverse pakketten met een vast aantal rijlessen inclusief het praktijkexamen, of losse rijlessen.

Met name onze pakketten in combinatie met een tussentijdse toets zijn een succes. De tussentijdse toets kan worden afgelegd op ongeveer tweederde van de rijopleiding. Deze toets wordt afgenomen door/bij het CBR. De tussentijdse toets is een prima voorbereiding op het echte examen. Wie voldoende scoort bij de bijzondere verrichtingen, krijgt hiervoor vrijstelling bij het eerste praktijkexamen. Een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen, geeft meer zekerheid en vermindert de spanning bij het praktijkexamen. Met deze aanpak slaagt zo'n 75% van alle kandidaten!

Automaat

We hebben naast schakelauto's ook een automaat tot onze beschikking waarin je kan lessen voor het rijbewijs B-automaat. 

Spoedcursus

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een spoedcursus in te plannen voor het B-rijbewijs. Mocht je graag een spoedcursus willen volgen, dan raden we je aan om dit minimaal twee maand van te voren aan te geven. Daarnaast is het verstandig om je theorie-examen al eerder te plannen, zodat je zeker weet dat het theorie-examen gehaald is. Verder plannen we graag voorafgaand aan de spoedcursus een gratis proefles in, om een inschatting te maken van het aantal benodigde lessen. De lessen van de spoedcursus worden in overleg in korte tijd ingepland. De tarieven zijn hetzelfde als bij reguliere lessen. Meld je hier aan voor een spoedcursus of bel 038-4658265 voor meer informatie.

Proef begeleid rijden - 2toDrive

Op 1 november 2011 is de proef Begeleid Rijden gestart. Deze proef duurt zes jaar en krijgt een definitieve wettelijke status als de effecten op de verkeersveiligheid positief zijn. De volgende regels gelden vanaf 1 november 2011:

 • Leerlingen die op of na de ingangsdatum 17 jaar worden kunnen deelnemen aan de proef;
 • Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR;
 • Vanaf 16,5 jaar kunnen jongeren starten met rijlessen;
 • Vanaf 17 jaar kan het praktijkexamen afgelegd worden.

Eisen bestuurder

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • Voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderspas;
 • Minimaal één geregistreerde begeleider hebben;
 • Toestemming hebben van zijn ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

Eisen coach

De coach:

 • Moet minimaal vijf jaar in het bezit zijn van een autorijbewijs;
 • Moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • Mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • Mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde eisen voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van 2toDrive http://www.2todrive.nl/jongeren/home/.

Aanmelden Tarieven Vernieuwde regelgeving