Twitter

Verplichte Nascholing (code 95)

Om beroepschauffeur te blijven, bent u verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur aan nascholing te volgen. Voldoet u niet aan de nascholingsplicht, dan mag u uw vak niet meer uitoefenen.

Deze nascholingsplicht houdt in, dat zowel chauffeurs met een rijbewijs C en/of D steeds in een cyclus van 5 jaar deze nascholing moeten volgen. Afhankelijk van de einddatum van uw eerste nascholingsverplichting, kunt u op uw rijbewijs en op mijn.cbr.nl zien wanneer u klaar moet zijn met de volgende 5 jarige cyclus.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn.

Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door het CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is, dat de chauffeur van de 35 uur aan nascholing, minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Aanmelden  Offerte  Agenda   

Techniek en Veiligheid

De cursist leert de basistechniek van het voertuig kennen, en leert zo in het geval van pech vervolgschades te voorkomen en de juiste diagnoses te stellen om hulpverlening adequaat te kunnen informeren.

De cursus Techniek en Veiligheid duurt 2 dagdelen en telt voor 7 punten mee voor de verplichte nascholing.

Inhoud:

 • - Techniek van de vrachtwagen
 • - Meest voorkomende pechgevallen
 • - Veiligheid bij reparaties en strandingen
 • - Juist melden van storingen
 • - Diagnose stellen bij pechgevallen
 • - Uitvoering dagelijks onderhoud
 • - Uitvoering klein repressief onderhoud
 • - Storing zoeken in de praktijk
 • - Aan- en afkoppelen
 • - Sleep klaar maken

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Aanmelden   Offerte   Agenda 

Digitale Tachograaf voor chauffeurs

De digitale tachograaf heeft het doel om binnen Europa te zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden. Naast een verandering in de bediening, gaan chauffeurs werken met een bestuurderskaart.

De cursus digitale tachograaf duurt 2 dagdelen en telt voor 7 punten mee voor de verplichte nascholing.

Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties.

Inhoud:

 • Wetgeving;
 • Verplichtingen voor de chauffeur;
 • Belang voor chauffeur en ondernemer;
 • Meevoerverplichtingen;
 • Rijden met mechanische en digitale tachografen;
 • Controlebeambten en controles;
 • Rij- en rusttijden.

Er wordt na afloop geen examen afgenomen.

Aanmelden   Offerte   Agenda 

Ladingzekering

Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de belastingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren, om de rit goed uit te voeren. Het is belangrijk dat de lading niet gaan schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Ook aan het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading wordt daarom aandacht besteed.

De cursus ladingzekering duurt 2 dagdelen en telt voor 7 punten mee voor de verplichte nascholing.

Deelnemers leren secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtwagens. Zij zijn zich bewust van de gevaren bij het niet goed zakeren van lading.

Inhoud:

 • Consequenties van het niet goed laden;
 • Europese richtlijnen;
 • Verantwoordelijkheden van de partijen;
 • Krachten die spelen bij het vervoeren van de lading;
 • Methoden en principes van lading zekeren;
 • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal;
 • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden.

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Aanmelden   Offerte   Agenda 

HNR (Het Nieuwe Rijden) - Praktijk

Vooral chauffeurs hebben met een juiste, getrainde rijstijl invloed op het brandstofverbruik. De rijstijl van Het Nieuwe Rijden (HNR) combineert brandstofbesparing (10 to 15%) en veiligheid op een optimale wijze. Als HRN wordt geintregeerd in de bedrijfsvoering levert dat een structurele kostenbesparing op. Deze traning kan worden uitgevoerd met een voertuig van Blok-Huls of met een eigen voertuig. Het eigen voertuig dient dan wel aan bepaalde eisen te voldoen, zoals een boordcomputer en deze dient te beschikken over drie goedgekeurde zitplaatsen.

Deze cursus duurt 2 dagdelen en telt voor 7 (praktijk)punten mee voor de verplichte nascholing.

Deelnemers leren rijtechnieken te gebruiken waarmee energiezuiniger en minder milieubelastend wordt gereden, waardoor de kostprijs per kilometer lager wordt. Daarnaast zijn zij in staat meer anticiperend te rijden. De deelnemer dient in het bezit te zijn van rijbewijs C.

Inhoud:

 • Principe van specifiek brandstofverbruik;
 • Brandstofbesparende rijstijl;
 • Voertuig en chauffeur;
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik;
 • Techniek en uitvoering van het voertuig;
 • Invoed van de chauffeur op het brandstofverbruik;
 • Anticiperend rijgedrag.

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Aanmelden   Offerte   Agenda 

Rijoptimalisatie Schadepreventie (Rijoptimalisatie 1)

Chauffeurs met groot materieel werken onder steeds grotere druk en wisselende omstandigheden. Het intensieve verkeer vereist een defensieve rijstijl. Centraal in Schadepreventie I staat defensief rijgedrag, veiligheid, manoeuvreren en spiegelen. Deze traning kan worden uitgevoerd met een voertuig van Blok-Huls, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een eigen voertuig. Dit eigen voertuig dient dan wel te beschikken over drie goedgekeurde zitplaatsen.

Deelnemers leren hun rijvaardigheid te verbeteren. Daardoor wordt de rijstijl veiliger en de kostprijs per kilometer lager. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van rijbewijs C of E bij C. Ervaring is niet vereist.

Inhoud:

 • Defensief rijden;
 • Schadeformulieren;
 • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken;
 • Spiegelstand en het afstellen van spiegels;
 • Kennis, attitude en chauffeursgedrag;
 • Staat van het voertuig en brandstofverbruik;
 • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen;
 • Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades;
 • Weersomstandigheden.

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Aanmelden   Offerte   Agenda

Andere nascholingscursussen?

Naast bovengenoemde - meest gevraagde - nascholingscursussen, worden onder andere ook navolgende cursussen aangeboden:

 • Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs
 • BBS: Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety voor chauffeurs

Staat de gewenste cursus er niet bij? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.