Twitter

Machtiging en gezondheidsverklaring

Machtigen

Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Dat gaat zo:

Het rijschoolnummer van Blok-Huls is 1299G1. Noteer dit nummer.
Ga na of je al een DigiD hebt. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.
Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op het DigiD-logo en log in.
Na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam.
Je rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Gezondheidsverklaring

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring.
U koopt een Eigen verklaring op Mijn CBR.