Twitter

V.I.H.B.

Alle bedrijven en instellingen die zich in Nederland bezig houden met het inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen, moeten vermeld staan op de V.I.H.B.-lijst (Wet Milieubeheer artikelen 10.45 en 10.55). Om voor registratie in aanmerking te komen moet men in het bezit zijn van het Vakdiploma V.I.H.B. Ook buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten, dienen op de V.I.H.B.-lijst vermeld te staan.

De cursus behelst het ondernemersdiploma voor vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. De wet Milieubeheer verplicht alle partijen die een rol spelen bij het overbrengen van afvalstoffen van ontdoener naar verwerker, een registratie.

Uitzonderingen op het hebben van het Vakdiploma Afvalstoffen zijn onder andere:

  • Als de ondernemer voor 30 april 2004 al stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen;
  • Als de ondernemer in het bezit is van een Eurovergunning of communautaire vergunning (wegvervoer).

De cursus duurt 2 dagen. Op verzoek kan de cursus eventueel ook in de avonduren verzorgd worden (4 avonden).

De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen dient door de cursist zelf aangevraagd en betaald te worden bij het CBR.
 

Aanmelden  Offerte aanvragen