Twitter

Vakbekwaamheid 1, 2 en 3

De theoriecursus voor het chauffeursbewijs neemt twee weken (dagopleiding) en vier weken (avondopleiding) in beslag. Iedere maand start er een nieuwe cursus vakbekwaamheid. De dag opleiding wordt in zes dagen verdeeld over twee weken gegeven van 08.30 tot 15.00 uur en de avond opleiding wordt gegeven op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 18.30-21.30 uur. Per dagdeel/avond komt er één onderdeel aan bod, namelijk Verkeer, Techniek of Administratie Goederen. Bij het onderdeel Administratie Goederen (V2C) hoort ook het onderdeel Cases (V3C) als u de code 95 ook nodig hebt, deze wordt in een extra dagdeel of avond gegeven. Verkeer en Techniek zijn opgedeeld in twee aparte cursussen waarvoor één examen (RV1) is samengesteld door het CCV. Daarnaast is er de cursus administratie goederen (V2C) en de daarbij behorende cases (V3C).

Kijk hier naar de video hoe het theorie examen bij het CBR gaat.

Ons advies is om eerst het theoretische gedeelte met goed gevolg af te ronden, alvorens een datum voor het prakijkexamen vast te laten leggen.

Aanmelden  Tarieven