Twitter

Basisveiligheid VCA

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft, om voorlichting en instructie te geven over de risico's van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze zijn te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Deze cursus duurt 1 dag en telt voor 7 punten mee voor de verplichte nascholing.

De cursus is bestemd voor operationele medewerkers, die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers ervaring opgedaan over veiligheid en hebben zij inzicht in alle veiligheidsaspecten, betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt.

Inhoud:

 • Arbeidsomstandighedenwetgeving;
 • Risico's en preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Electriciteit;
 • Machines en gereedschappen;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
   

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij een voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Aanmelden    Offerte    Agenda 

VCA-VOL: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico's van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze risico’s te beperken zijn. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven te kunnen aantonen dat de leidinggevenden in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Voor wie?
Leidinggevenden die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Dit zijn bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer.

Resultaat
Deelnemers doen kennis op over veiligheid, krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven en ze leren veiligheid te bevorderen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden uitgereikt.

Inhoud
•  Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving
•  Hoe ontstaat een ongeval?
•  Het bevorderen van veilig werken
•  Veiligheidsprocedures
•  Taakrisicoanalyse
•  Bedrijfsnoodplan
•  Gevarenbronnen
•  Toxicologie
•  Ergonomie

Examen
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.
 

Aanmelden    Offerte    Agenda

BHV (bedrijfshulpverlener)

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omgang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen, middels het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling.

De cursus BHV duurt 4 dagdelen en telt voor 14 punten mee voor de verplichte nascholing. De herhalingscursus duurt 2 dagdelen en telt voor 7 punten mee voor de verplichte nascholing.

De cursus is bedoeld voor personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen. Voor de herhaling zijn deelnemers in het bezit van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener.

Deelnemers aan de cursus leren om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat zij aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zonodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen, communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten.

Inhoud:

Theorie

 • Organisatie bedrijfshulpverlening;
 • Alarmering;
 • Ontruiming en communicatie;
 • Verbranding en blussen;
 • Levensreddende handelingen en reanimatie.

Prakijk

 • Ontruimingsoefening;
 • Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie);
 • Het bestrijden van brand met poederblussers en een slanghaspel;
 • Scenario oefening benzine station.

Aanmelden   Offerte  Agenda 

Andere nascholingscursussen?

Naast bovengenoemde - meest gevraagde - nascholingscursussen, worden onder andere ook navolgende cursussen aangeboden:

 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA;
 • Veiligheid Criminaliteitspreventie;
 • Veiligheidsadviseur wegvervoer 1e;
 • enz.

Staat de gewenste cursus er niet bij? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.